Programovanie |

Composer

Composer je nástroj pre správu dependency v PHP. To vám umožní deklarovať knižnice, ktoré váš projekt používa a composer bude spravovať tieto knižnice ako aj potrebné súvisiace knižnice za vás – teda ich nainštaluje resp. spraví update. Viac na getcomposer.org

Ďalšie package managers sú npm, bower. V prípade, že si nainštalujete napr. node.js, ten má už npm v sebe.

Služby |

Nový štátny portál odoprave.info

Štát spustil nový portál odoprave.info. Portál poskytuje na jednom mieste komplexné informácie o aktuálnej situácii v rámci SR, ako i o službách týkajúcich sa dopravy. Bežný užívateľ i odborná verejnosť sa dozvie o dopravnej situácii, najmä o obmedzeniach v cestnej doprave, dopravných nehodách a jazdných podmienkach.