Mobil |

Nájdite svoje deti cez Trusted Contacts

Google vydal aplikáciu Trusted Contacts, ktorá vopred zadaným používateľom umožní zistiť polohu. Ak niektorý z kontaktov požiada používateľa o zverejnenie jeho polohy, je možné takúto žiadosť odmietnuť. Avšak v prípade, že osoba na žiadosť do piatich minút neodpovie, zdieľať sa bude jeho posledná známa poloha. Rovnaký scenár nastane aj vtedy, ak zariadenie nie je pripojené na internet alebo je vypnuté.

Zatiaľ je aplikácia dostupná len pre Android.

Ako to funguje, zobrazuje video:

Internet |

Skratky používané na internete

Často najmä internetoví začiatočníci môžu naďabiť napr. v diskusiách na bežne používané skratky, ktorým nebudú rozumieť. Najčastejšie používanými sú:

 • CC – Carbon Copy (kópia)
 • BCC – Blind Carbon Copy (skrytá kópia)
 • RE – Regarding (týkajúce sa)
 • OT – Off Topic (mimo témy)
 • FYI – For Your Information (pre tvoju/vašu informáciu)
 • ATTN – Attention (pozor, dôležité)
 • AFAIK – As Far As I Know (pokiaľ viem)
 • IIRC – If I Remember Correctly (ak si dobre pamätám)
 • IMHO – In My Humble Opinion (podľa môjho skromného názoru)
 • ASAP – As Soon As Possible (tak skoro ako to len bude možné)
 • BTW – By The Way (mimochodom)
 • KISS – Keep It Simple, Stupid (zbytočne niečo nekomplikovať)
 • IRL – In Real Life (naživo)
 • WTF? – What The Fuck? (čo to má znamenať?)
 • W8 – Wait (počkaj)
 • THX – Thanks (vďaka)
 • CUL8R – See You Later (uvidíme sa)
 • LOL – Laughing Out Loud (smejem sa nahlas)
 • ROFL – Rolling On The Floor Laughing (váľam sa od smiechu po zemi)
 • NP – No Problem (žiadny problém)
 • RTFM – Read The F’ing Manual/Message (prečítaj si manuál)
 • STFW – Search The F’ing Web (pohľadaj na webe)
 • PEBKAC – Problem Exists Between Keyboard And Chair

Môžete si pozrieť aj kompletný zoznam v anglickom jazyku.

Webdesign |

Youtube iframe resposive

Ak chcete vložiť responsive video z youtube, treba použiť CSS trik:

<div class="video-container"><iframe.......></iframe></div>

CSS:

.video-container {
	position:relative;
	padding-bottom:56.25%;
	padding-top:30px;
	height:0;
	overflow:hidden;
}

.video-container iframe, .video-container object, .video-container embed {
	position:absolute;
	top:0;
	left:0;
	width:100%;
	height:100%;
}

Viac na https://coolestguidesontheplanet.com/videodrome/youtube/

Programovanie |

Get enum values from MySQL

Pokiaľ potrebujete zistiť enum hodnoty, ktoré sú nastavené v pre konkrétny stĺpec v tabuľke MySQL pomocou PHP, dá sa požiť nasledujúca funkcia:

function get_enum_values( $table, $field )
{
  $type = $this->db->query( "SHOW COLUMNS FROM {$table} WHERE Field = '{$field}'" )->row( 0 )->Type;
  preg_match("/^enum\(\'(.*)\'\)$/", $type, $matches);
  $enum = explode("','", $matches[1]);
  return $enum;
}

Ďalšie nájdete v diskusii na stackoverflow.