in Webdesign

Ako zistiť o aký font ide

Možno ste sa stretli s nasledovným problémom:

  • máte nejaký obrázok s vyrenderovaným textom (napr. banner) a niečo potrebujete v ňom zmeniť
  • neviete však o aký font ide

Čo s tým?

Môžete jednoducho skúšať font za fontom porovnávať od oka a možno sa trafíte. Ovšem existuje na to aj špecializovaná stránka What The Font, ktorá identifikuje daný font.

Jednoducho spravíte upload obrázku s textom a program sa pokúsi zistiť o aký font môže ísť. Lepšie výsledky dosiahnete, ak použijete dostatočné rozlíšenie s čo najväčším počtom znakov, hlavne s tými, ktoré sú pre daný typ písma unikátne.

Ak aj napriek tomu neviete, o aký font ide, je možné zadať aj otázku do ich fóra.

  • Related Content by Tag