Webdesign |

favico.js

favico.js je knižnica, ktorá dokáže programovo ovládať štandardnú favicon ikonu – rôzne ju animovať či dokonca v nej prehrať video

Komentáre