Get enum values from MySQL

Pokiaľ potrebujete zistiť enum hodnoty, ktoré sú nastavené v pre konkrétny stĺpec v tabuľke MySQL pomocou PHP, dá sa požiť nasledujúca funkcia:

function get_enum_values( $table, $field )
{
    $type = $this->db->query( "SHOW COLUMNS FROM {$table} WHERE Field = '{$field}'" )->row( 0 )->Type;
    preg_match("/^enum\(\'(.*)\'\)$/", $type, $matches);
    $enum = explode("','", $matches[1]);
    return $enum;
}

Ďalšie nájdete v diskusii na stackoverflow.