Get enum values from MySQL

Pokiaľ potrebujete zistiť enum hodnoty, ktoré sú nastavené v pre konkrétny stĺpec v tabuľke MySQL pomocou PHP, dá sa požiť nasledujúca funkcia:

function get_enum_values( $table, $field )
{
    $type = $this->db->query( "SHOW COLUMNS FROM {$table} WHERE Field = '{$field}'" )->row( 0 )->Type;
    preg_match("/^enum\(\'(.*)\'\)$/", $type, $matches);
    $enum = explode("','", $matches[1]);
    return $enum;
}

Ďalšie nájdete v diskusii na stackoverflow.

Ako naimportovať veľkú databázu

Pokiaľ potrebujete jednoducho naimportovať veľkú databázu z jedného servera na druhý, určite sa Vám zíde program s názvom BigDump. V phpMyAdmin dáte vyexportovať celú databázu do súboru, následne na to ten súbor nakopírujete na cieľový server spolu so súborom bigdump.php. Ten predtým musíte ešte editovaním priamo zdrojového kódu nastaviť – hlavne údaje o databáze.

Samozrejme môžete použiť aj mysql príkaz:

mysql -u username -p -h hostname databasename < dump.sql

Alternatívne cez phpmyadmin a to zmenením konštánt v phpmyadmin.conf

php_admin_value upload_max_filesize 128M
php_admin_value post_max_size 128M