HeidiSQL

HeidiSQL is a useful and reliable tool designed for web developers using the popular MySQL server, Microsoft SQL databases and PostgreSQL.

Get enum values from MySQL

Pokiaľ potrebujete zistiť enum hodnoty, ktoré sú nastavené v pre konkrétny stĺpec v tabuľke MySQL pomocou PHP, dá sa požiť nasledujúca funkcia:

function get_enum_values( $table, $field )
{
    $type = $this->db->query( "SHOW COLUMNS FROM {$table} WHERE Field = '{$field}'" )->row( 0 )->Type;
    preg_match("/^enum\(\'(.*)\'\)$/", $type, $matches);
    $enum = explode("','", $matches[1]);
    return $enum;
}

Ďalšie nájdete v diskusii na stackoverflow.

Ako naimportovať veľkú databázu

Pokiaľ potrebujete jednoducho naimportovať veľkú databázu z jedného servera na druhý, určite sa Vám zíde program s názvom BigDump. V phpMyAdmin dáte vyexportovať celú databázu do súboru, následne na to ten súbor nakopírujete na cieľový server spolu so súborom bigdump.php. Ten predtým musíte ešte editovaním priamo zdrojového kódu nastaviť – hlavne údaje o databáze.

Samozrejme môžete použiť aj mysql príkaz:

mysql -u username -p -h hostname databasename < dump.sql

Alternatívne cez phpmyadmin a to zmenením konštánt v phpmyadmin.conf

php_admin_value upload_max_filesize 128M
php_admin_value post_max_size 128M