Composer

Composer je nástroj pre správu dependency v PHP. To vám umožní deklarovať knižnice, ktoré váš projekt používa a composer bude spravovať tieto knižnice ako aj potrebné súvisiace knižnice za vás – teda ich nainštaluje resp. spraví update. Viac na getcomposer.org

Ďalšie package managers sú npm, bower. V prípade, že si nainštalujete napr. node.js, ten má už npm v sebe.

Odstránenie položiek z poľa

Pokiaľ potrebujete elegantne odstrániť z poľa všetky reťazce a nechať iba čísla, použite toto:

$arr = array_filter($arr, 'is_numeric');

Pokiaľ chcete opak – nechať len reťazce, tak takto:

$arr = array_filter($arr, 'is_string');