Ako naimportovať veľkú databázu

Pokiaľ potrebujete jednoducho naimportovať veľkú databázu z jedného servera na druhý, určite sa Vám zíde program s názvom BigDump. V phpMyAdmin dáte vyexportovať celú databázu do súboru, následne na to ten súbor nakopírujete na cieľový server spolu so súborom bigdump.php. Ten predtým musíte ešte editovaním priamo zdrojového kódu nastaviť – hlavne údaje o databáze.

Samozrejme môžete použiť aj mysql príkaz:

mysql -u username -p -h hostname databasename < dump.sql

Alternatívne cez phpmyadmin a to zmenením konštánt v phpmyadmin.conf

php_admin_value upload_max_filesize 128M
php_admin_value post_max_size 128M