Skratky používané na internete

Často najmä internetoví začiatočníci môžu naďabiť napr. v diskusiách na bežne používané skratky, ktorým nebudú rozumieť. Najčastejšie používanými sú:

 • CC – Carbon Copy (kópia)
 • BCC – Blind Carbon Copy (skrytá kópia)
 • RE – Regarding (týkajúce sa)
 • OT – Off Topic (mimo témy)
 • FYI – For Your Information (pre tvoju/vašu informáciu)
 • ATTN – Attention (pozor, dôležité)
 • AFAIK – As Far As I Know (pokiaľ viem)
 • IIRC – If I Remember Correctly (ak si dobre pamätám)
 • IMHO – In My Humble Opinion (podľa môjho skromného názoru)
 • ASAP – As Soon As Possible (tak skoro ako to len bude možné)
 • BTW – By The Way (mimochodom)
 • KISS – Keep It Simple, Stupid (zbytočne niečo nekomplikovať)
 • IRL – In Real Life (naživo)
 • WTF? – What The Fuck? (čo to má znamenať?)
 • W8 – Wait (počkaj)
 • THX – Thanks (vďaka)
 • CUL8R – See You Later (uvidíme sa)
 • LOL – Laughing Out Loud (smejem sa nahlas)
 • ROFL – Rolling On The Floor Laughing (váľam sa od smiechu po zemi)
 • NP – No Problem (žiadny problém)
 • RTFM – Read The F’ing Manual/Message (prečítaj si manuál)
 • STFW – Search The F’ing Web (pohľadaj na webe)
 • PEBKAC – Problem Exists Between Keyboard And Chair

Môžete si pozrieť aj kompletný zoznam v anglickom jazyku.